Η περίοδος δηλώσεων συμμετοχής έληξε.
The registration period has ended.