Παρακαλούμε συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα συμμετοχής.
Please fill in the registration form below.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/PERSONAL INFORMATION

Ονοματεπώνυμο/Name:*
Φύλο/Gender:*
Ημ/νία Γέννησης/Date of Birth:*
 / 
 / 
Διεύθυνση/Address:*
E-mail:*
Τηλέφωνο/Phone:*
-
Dojo:
Βαθμός/Grade:
Εξετάσεις/Exams:
Επιθυμία για συνεισφορά στην διατησία/Availability for refereeing:
Διαμονή στο dojo/Stay at dojo*

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΑΓΩΝΕΣ/SEMINAR-TOURNAMENT
Παρακαλούμε επιλέξτε τον τύπο συμμετοχής (παιδιά ή ενήλικες) και τη συμμετοχή σας στους αγώνες για να δείτε τις κατηγορίες αγώνων.
Please choose your seminar & tournament participation (juniors or adults) to see the tournament categories.

Παιδια - Έφηβοι/Juniors - Teenagers:

Α.
Β.
Γ.
Κατηγορίες αγώνων/Tournament categories:

Ενήλικες/Adults:

A. Προσφορά/Special Offer

B. Επιλογή Σεμιναρίου/Seminar selection

B1.
B2.
B3.

Γ. Επιλογή Αγωνιστικής Δραστηριότητας/Tournament selection

Ατομικές κατηγορίες (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία)/Individual categories (Click more than one):
KA: Kata
KA:Kata Όνομα ζευγαριού/Pair Name:
KA:Kata Όνομα ζευγαριού/Pair Name
KA:Kata Διαθεσιμότητα για δημιουργία ζευγαριού/Availability for pair :
KA:Kata Διαθεσιμότητα για δημιουργία ζευγαριού/Availability for pair
Ομαδική κατηγορία/Τeam category
Ομαδική κατηγορία/Τeam category:
- Όνομα Ομάδας/Team name:

ή/or

- Διαθεσιμότητα για συμμετοχή σε μικτή ομάδα/Availability for participation in a mixed team:
Συμμετοχή στο Sayonara Party/Sayonara Party:

Το sayonara party θα διεξαχθεί σε εστιατόριο-μεζεδοπωλείο της Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει προκαθορισμένο κόστος, ο κάθε συμμετέχων θα χρεωθεί ο,τι καταναλώσει.

The sayonara party will be held in a restaurant-tavern in Thessaloniki, there is no pre-determined cost, each participant will be charged what he consumes.

Σύνολο Σεμιναρίου- Αγώνων/Total Seminar - Tournament cost:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/PAYMENT INFORMATION

Πληρωμή/Payment:
Σχόλια/Comments:
Ολοκληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής συναινείτε με την αποθήκευση και διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτήν την ιστοσελίδα./By submiting this form you agree to this web site storing your information.*
Captca:

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώσατε. Επίσης βεβαιωθείτε ότι οι μέρες συμμετοχής στο σεμινάριο, η συμμετοχή στους αγώνες (ατομικές, ομαδική κατηγορία) και το κόστος συμμετοχής είναι σωστά.

Please make sure that the information you have entered is correct. Also check the attendance days, the participation in the matches (individual, group category) and the participation fee is correct.