Παρακαλούμε συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα συμμετοχής.
Please fill in the registration form below.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/PERSONAL INFORMATION

Ονοματεπώνυμο/Name:*
Φύλο/Gender:*
Ημ/νία Γέννησης/Date of Birth:*
 / 
 / 
Διεύθυνση/Address:*
E-mail:*
Τηλέφωνο/Phone:*
-
Dojo:
Βαθμός/Grade:
Εξετάσεις/Exams:
Επιθυμία για συνεισφορά στην διατησία(4o Dan και άνω)/Availability for refereeing (4th Dan and above):
Διαμονή στο dojo/Stay at dojo:*
Need invitation for visa:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΑΓΩΝΕΣ/SEMINAR-TOURNAMENT
Παρακαλούμε επιλέξτε τον τύπο συμμετοχής (παιδιά ή ενήλικες) και τη συμμετοχή σας στους αγώνες για να δείτε τις κατηγορίες αγώνων.
Please choose your seminar & tournament participation (juniors or adults) to see the tournament categories.

Παιδιά - Έφηβοι/Juniors - Teenagers:

Κατηγορίες αγώνων/Tournament categories:

_________________________________________________________________________________

Ενήλικες/Adults:

Προσφορά/Special Offer

Σεμινάριο/Seminar:
Αγώνες/Tournament:
Ατομικές κατηγορίες (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία)/Individual categories (Click more than one):
KA:Kata Όνομα ζευγαριού/Pair Name:

ή/or

KA:Kata Διαθεσιμότητα για δημιουργία ζευγαριού/Availability for pair :
Ομαδική Κατηγορία/Τeam Category:
Ομαδική κατηγορία/Τeam category:
Όνομα Ομάδας/Team name:

ή/or

Διαθεσιμότητα για συμμετοχή σε μικτή ομάδα/Availability for participation in a mixed team:
Συμμετοχή στο Sayonara Party/Sayonara Party:

Το sayonara party θα διεξαχθεί σε εστιατόριο-μεζεδοπωλείο της Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει προκαθορισμένο κόστος, ο κάθε συμμετέχων θα χρεωθεί ο,τι καταναλώσει.

The sayonara party will be held in a restaurant-tavern in Thessaloniki, there is no pre-determined cost, each participant will be charged what he consumes.

Σύνολο Σεμιναρίου- Αγώνων/Total Seminar - Tournament cost:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/PAYMENT INFORMATION

Καταθέτης/Depositor:
Πληρωμή/Payment:
Τράπεζα/Bank:
Ημερομηνία/Date:
Captca:
Σχόλια/Comments:

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώσατε. Επίσης βεβαιωθείτε ότι οι μέρες συμμετοχής στο σεμινάριο, η συμμετοχή στους αγώνες (ατομικές, ομαδική κατηγορία) και το κόστος συμμετοχής είναι σωστά.

Please make sure that the information you have entered is correct. Also check the attendance days, the participation in the matches (individual, group category) and the participation fee is correct.